قانون ۲۰/ ۸۰ یا قانون پارتو8020rule-iranmct-management


طبق اصل ۸۰:۲۰، صرف‌نظر از ماهیت کسب‌وکار شما، قانون پارتو بیان می‌کند که ۸۰% از نتایج هر عملی از ۲۰% علل آن به وجود می‌آید.

در واقع این اصل در هر کاری صادق است. این‌ یک اصل قدرتمند و زیر بنایی در زندگی و کسب‌ و کار هوشمندانه است.

مشـاهـدات اصلی قانون ۸۰:۲۰ بــرگرفته از نتایج بـه‌دست‌آمـده از تحقیقات یـک اقتصاددان ایتالیایی در سال ۱۹۰۶ است که بیان کرد ۸۰% از زمین‌های ایتالیا متعلق به ۲۰% از مردم آنجا است. سپس او تحقیقات خود را در کشورهای گوناگون تعمیم داد و در کمال تعجب به این نتیجه رسید که این اصل قابل‌تعمیم در سایر کشورها نیز است. او و دیگر دانشمندان به ایــن نتیجه رسیدند کـه ایــن قـانـون در حوزه‌های دیگر هم قابل‌اثبات است.

  • ۸۰% نتایج، از ۲۰% تلاش شما حاصل می‌شود.

  • ۲۰% مشتریان شما، ۸۰% از سودتان را رقم می‌زنند.

اگر این قانون را در مورد اطلاعاتی جمع‌آوری‌شده در سازمان به کار ببرید، درخواهید یافت که تنها ۲۰% از این اطلاعات مفید هستند و ۸۰% آن‌ها مورداستفاده قرار نمی‌گیرند. کلید طلایی ایــن اصل در ایــن است که ۲۰% را شناسایــی کــرده و روی آن تمرکــز کنیم و از ۸۰% باقیمانده صرف‌نظر و یا کاملاً پاک نماییم.


قانون ۸۰ / ۲۰ در خیلی از موارد زندگی هم صادق است. مثلا اینکه شما ۲۰ درصد دوستانتون کسانی هستند که ۸۰ درصد وقتتان را با آنها می گذرانید.

یا اینکه ۲۰ درصد مشتری های شما ۸۰ درصد سود شرکت شما رو ایجاد می کنند. این قانون می شود در خیلی از جنبه های زندگی به کار برد یکی از جنبه ها هم در مدیریت زمان است.

۲۰ درصد از فعالیت های شما هستند که ۸۰ درصد کارهای شما رو جلو می اندازند. برای همین بیایید و موقعی که می خواهید کاری را انجام دهید اولویت آن کار را مشخص کنید. آیا این کار جزو ۲۰ درصد کارهای مهم شما هست یا نه؟ اگر هست به سراغش برید و انجامش بدهید.
باید برای هر روز، هر هفته و هرماه فکر کنید که این ۲۰ درصد کارهای مهمی که شما رو ۸۰ درصد در رسیدن به اهدافتان جلو می اندازند چه چیزهایی هستند؟

FacebookTwitterGoogle+اشتراک گذاری

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *