معرفی روستای علویه


 

 

ردیف

شناسنامه روستا

۱

نام روستا و وجه تسمیه آن                                                

علویه/ نام یک سید بوده است.

۲

تابعیت تقسیماتی(دهستان، بخش، شهرستان، استان)                

دهستان ندوشن بخش ندوشن شهرستان میبد- استان یزد

۳

موقعیت جغرافیایی و وضعیت جغرافیایی روستا                      

کیلومتر ۱۰ جاده ندوشن میبد/کوهپایه ای

۴

سابقه سکونت و تاریخچه شکل گیری روستا                  

اول مزرعه بوده که بعد روستا شده و روستا حدود ۳۰۰ سال قدمت دارد.

۵

فاصله روستا از سایر روستاهای همجوار و مراکز دهستان، بخش و نوع راههای روستایی  

فاصله تا نیوک ۱۰ کیلومتر/ تا ندوشن ۱۰ کیلومتر/ کنار جاده ندوشن- میبد

۶

امکانات روستا (آموزشی، اداری، بهداشتی و درمانی، بازرگانی، خدماتی و…)  

 
۷

طرح هادی روستا و سابقه اجرای آن                

فاقد طرح هادی

۸

نقشه حریم و محدوده روستا بر اساس طرح هادی                              

فاقد حریم و محدوده

۹

اطلاعات جمعیتی، قومی و اجتماعی روستا                                    

۸۱ نفر (۲۸ خانوار) / مسلمان و شیعه/ زبان فارسی/ قومیت فارسی

۱۰

نام مزارع و مکانهای تابعه روستا                                                          

 
۱۱

نام روستا در فهرست سرشماری مرکز آمار ایران                                                                                              

علویه

۱۲

نام نهایی روستا براساس طرح یکسان سازی نام عناصر و واحدهای تقسیمات کشوری                                

علویه

۱۳

حدود و ثغور روستا بر اساس محدوده ثبتی و عرفی ( بر اساس نقشه طرح هادی)

 
۱۴

نوع فعالیت ساکنن روستا ( اعم از کشاورزی، دامداری، باغداری، خدماتی و …)

کشاورزی، دامداری

۱۵

نام پیشنهادی جهت نامگذاری نقطه به عنوان روستا و دلایل توجیهی نامگذاری و انطباق موضوع با مفاد دستور العمل نامگذاری      

 
۱۶

سابقه فعالیت شورای اسلامی روستا                                                                                    

۴ دوره
۱۷

ویژگیهای طبیعی روستا (پوشش گیاهی، منابع آب، اقلیم و آب و هوای منطقه)      

آب قنات / کوهپایه­ای و آب و هوای معتدل

۱۸

موقعیت روستا نسبت به حریم نزدیکترین شهر                                                                

شهر ندوشن ۱۰ کیلومتر

۱۹

نام دیگر روستا یا نام محلی (بر اساس تلفظ لفظی)                                                    

 
۲۰

انطباق شرایط روستا با ماده ۲ قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری و تبصره ذیل آن