عکس

معرفی دهیار

 دهیار صدرآباد

نام و نام خانوادگی دهیار

محمد علی معینی صدرآباد

میزان تحصیلات

دیپلم ریاضی فیزیک

سابقه دهیاری

۱۳ سال

تلفن دهیاری

۳۲۳۱۶۲۸۳

شماره همراه

۰۹۱۳۳۵۰۶۸۶۰

حجم-پایین-صدرآباد