معرفی روستای مهرآباد


ردیف

شناسنامه روستا

۱
نام روستا و وجه تسمیه آن                                                
مهر آباد
۲
تابعیت تقسیماتی(دهستان، بخش، شهرستان، استان)                
دهستان شهداء بخش مرکزی شهرستان میبد- استان یزد
۳
موقعیت جغرافیایی و وضعیت جغرافیایی روستا                      
جنوب شرقی شهرستان میبد
۴
سابقه سکونت و تاریخچه شکل گیری روستا                  
۲۰۰ سال قبل فردی به نام مهربان اولین کسی بوده است که این روستا را بنا کرده است.
 
۵
فاصله روستا از سایر روستاهای همجوار و مراکز دهستان، بخش و نوع راههای روستایی  
همجوار با روستای رکن آباد مرکز دهستان و ۵ کیلومتر تا بخش
۶
امکانات روستا (آموزشی، اداری، بهداشتی و درمانی، بازرگانی، خدماتی و…)  
دبستان خانه بهداشت- دهیاری- پایگاه بسیج
۷
طرح هادی روستا و سابقه اجرای آن                
طرح هادی در حال بازبینی
۸
نقشه حریم و محدوده روستا بر اساس طرح هادی                              
حریم و محدوده منطبق بر هم
۹
اطلاعات جمعیتی، قومی و اجتماعی روستا                                    
۹۰۰ نفر جمعیت
۱۰
نام مزارع و مکانهای تابعه روستا                                                          
 
۱۱
نام روستا در فهرست سرشماری مرکز آمار ایران                                                                                            
مهرآباد
۱۲
نام نهایی روستا براساس طرح یکسان سازی نام عناصر و واحدهای تقسیمات کشوری                                
مهرآباد
۱۳
حدود و ثغور روستا بر اساس محدوده ثبتی و عرفی ( بر اساس نقشه طرح هادی)
۱ بخش ۲۴ یزد
۱۴
نوع فعالیت ساکنن روستا ( اعم از کشاورزی، دامداری، باغداری، خدماتی و …)
کشاورزی، دامداری، باغداری، فعالیت در صنعت
۱۵
نام پیشنهادی جهت نامگذاری نقطه به عنوان روستا و دلایل توجیهی نامگذاری و انطباق موضوع با مفاد دستور العمل نامگذاری      
 
۱۶
سابقه فعالیت شورای اسلامی روستا                                                                                    
از ابتدای تشکیل شوراهای اسلامی.
۱۷
ویژگیهای طبیعی روستا (پوشش گیاهی، منابع آب، اقلیم و آب و هوای منطقه)      
آب زیرزمینی، گرم و خشک
۱۸
موقعیت روستا نسبت به حریم نزدیکترین شهر                                                                
منطبق به حریم شهر.
۱۹
نام دیگر روستا یا نام محلی (بر اساس تلفظ لفظی)                                                    
مهرآباد
۲۰
انطباق شرایط روستا با ماده ۲ قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری و تبصره ذیل آن    
 

۱۱۱