معرفی روستای سورک


ردیف

شناسنامه روستا

۱
نام روستا و وجه تسمیه آن                                                
سورک سفلی
۲
تابعیت تقسیماتی(دهستان، بخش، شهرستان، استان)                
دهستان سورک بخش بفروئیه شهرستان میبد- استان یزد
۳
موقعیت جغرافیایی و وضعیت جغرافیایی روستا                      
کوهستانی
۴
سابقه سکونت و تاریخچه شکل گیری روستا                  
بیش از ۱۰۰۰ سال
۵
فاصله روستا از سایر روستاهای همجوار و مراکز دهستان، بخش و نوع راههای روستایی  
۳۰ کیلومتر آسفالت
۶
امکانات روستا (آموزشی، اداری، بهداشتی و درمانی، بازرگانی، خدماتی و…)  
دارد
۷
طرح هادی روستا و سابقه اجرای آن                
سال۸۳
۸
نقشه حریم و محدوده روستا بر اساس طرح هادی                              
طرح کامل
۹
اطلاعات جمعیتی، قومی و اجتماعی روستا                                    
۱۲۰۰ نفر متغییر و ۱۰۰ مسلمان
۱۰
نام مزارع و مکانهای تابعه روستا                                                          
بیدک بالا- سورک پائین- سورک علیا- مزرعه علی شفیع- کایان- مزرعه آخوند
۱۱
نام روستا در فهرست سرشماری مرکز آمار ایران                                                                                              
سورک
۱۲
نام نهایی روستا براساس طرح یکسان سازی نام عناصر و واحدهای تقسیمات کشوری                                
  سورک
۱۳
حدود و ثغور روستا بر اساس محدوده ثبتی و عرفی ( بر اساس نقشه طرح هادی)
طرح هادی ۱۸ هکتار ۲۷ هکتار کل
۱۴
نوع فعالیت ساکنن روستا ( اعم از کشاورزی، دامداری، باغداری، خدماتی و …)
کشاورزی، دامداری و مرغداری
۱۵
نام پیشنهادی جهت نامگذاری نقطه به عنوان روستا و دلایل توجیهی نامگذاری و انطباق موضوع با مفاد دستور العمل نامگذاری      
۱۶
سابقه فعالیت شورای اسلامی روستا                                                                                    
بعد از انقلاب
۱۷
ویژگیهای طبیعی روستا (پوشش گیاهی، منابع آب، اقلیم و آب و هوای منطقه)      
معتدل و مرطوب- داروها گیاهی، انجیر، بادام، انار و توت
۱۸
موقعیت روستا نسبت به حریم نزدیکترین شهر                                                                
۹۰ کیلومتری میبد
۱۹
نام دیگر روستا یا نام محلی (بر اساس تلفظ لفظی)                                                    
سورک
۲۰
انطباق شرایط روستا با ماده ۲ قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری و تبصره ذیل آن