معرفی روستای هفتهر


عکس

معرفی دهیار

 عکس-سه-در-چهار-سید-عباس-ح-سینی

نام و نام خانوادگی دهیار

سید عباس حسینی هنومرور

میزان تحصیلات

دیپلم انسانی

سابقه دهیاری

۱۱ سال

تلفن دهیاری

۳۲۳۱۵۳۵۰

شماره همراه

۰۹۱۳۲۵۰۵۳۸۸

ردیف
شناسنامه روستا
۱
نام روستا و وجه تسمیه آن                                                
هفتهر
۲
تابعیت تقسیماتی(دهستان، بخش، شهرستان، استان)                
دهستان بفروئیه – بخش مرکزی – شهرستان میبد- استان یزد
۳
موقعیت جغرافیایی و وضعیت جغرافیایی روستا                      
دامنه و کوهستانی
۴
سابقه سکونت و تاریخچه شکل گیری روستا                  
حدوداً ۳۰۰ سال
۵
فاصله روستا از سایر روستاهای همجوار و مراکز دهستان، بخش و نوع راههای روستایی  
۲۶ کیلومتر- آسفالت
۶
امکانات روستا (آموزشی، اداری، بهداشتی و درمانی، بازرگانی، خدماتی و…)  
دارد
۷
طرح هادی روستا و سابقه اجرای آن                
سال۸۳- سال ۸۶ اجرای کار
۸
نقشه حریم و محدوده روستا بر اساس طرح هادی                              
طرح کامل
۹
اطلاعات جمعیتی، قومی و اجتماعی روستا                                    
۱۰۰% مسلمان و شیعه
۱۰
نام مزارع و مکانهای تابعه روستا                                                          
ندوک- خِسَرت- بهرام تاج- زاهنگ- هنومرور- قاسم آباد- سیدآباد- چاه­خسرت
۱۱
نام روستا در فهرست سرشماری مرکز آمار ایران                                                                                              
هفتهر
۱۲
نام نهایی روستا براساس طرح یکسان سازی نام عناصر و واحدهای تقسیمات کشوری                                
هفتهر
۱۳
حدود و ثغور روستا بر اساس محدوده ثبتی و عرفی ( بر اساس نقشه طرح هادی)
۶۵ هکتار
۱۴
نوع فعالیت ساکنن روستا ( اعم از کشاورزی، دامداری، باغداری، خدماتی و …)
کشاورزی، دامداری، مرغداری، دام و طیور
۱۵
نام پیشنهادی جهت نامگذاری نقطه به عنوان روستا و دلایل توجیهی نامگذاری و انطباق موضوع با مفاد دستور العمل نامگذاری      
 
۱۶
سابقه فعالیت شورای اسلامی روستا                                                                                    
بعد از انقلاب
۱۷
ویژگیهای طبیعی روستا (پوشش گیاهی، منابع آب، اقلیم و آب و هوای منطقه)      
معتدل- بنه- انجیر –بادام- جنگلی
۱۸
موقعیت روستا نسبت به حریم نزدیکترین شهر                                                                
۸۵ کیلومتر تا میبد
۱۹
نام دیگر روستا یا نام محلی (بر اساس تلفظ لفظی)                                                    
هفتهر
۲۰
انطباق شرایط روستا با ماده ۲ قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری و تبصره ذیل آن