رئیس هیئت مدیره

فاطمه عبدی رئیس هیات مدیره شرکت تعاونی دهیاری های شهرستان میبد

فاطمه عبدی رئیس هیات مدیره شرکت تعاونی دهیاری های شهرستان میبد

فاطمه عبدی رکن آبادی

متولد : ۱۳۶۷

مدرک تحصیلی : لیسانس علوم تربیتی

سوابق کاری :

رئیس هیات مدیره شرکت تعاونی دهیاری ها در سال ۹۵

دهیار روستای رکن آباد از سال ۹۲ تا کنون

مدیر مهد کودک رویای پروانه ها از سال ۸۸ الی ۹۲