روستای جهان آباد

معرفی روستای جهان آباد


عکس

معرفی دهیار

 

دهیار روستای جهان آباد

محمد علی حسنی حجت آبادی

نام و نام خانوادگی دهیار

محمد علی حسنی حجت آبادی

میزان تحصیلات

دیپلم تجربی

سابقه دهیاری

۳ سال

تلفن دهیاری

شماره همراه

۰۹۱۳۸۶۰۳۹۵۷

ردیف
شناسنامه روستا
۱
نام روستا و وجه تسمیه آن                                                
جهان آباد
۲
تابعیت تقسیماتی(دهستان، بخش، شهرستان، استان)                
دهستان شهداء – بخش مرکزی – شهرستان میبد- استان یزد
۳
موقعیت جغرافیایی و وضعیت جغرافیایی روستا                      
در جنوب شهرستان میبد واقع شده که از طرف شمال و رب به اراضی منابع طبیعی و ازطرف شرق به جاده میبد- یزد و از طرف جنوب به اراضی کشاورزی حجت آباد محدود است – وضعیت جغرافیای آن پست و هموار می باشد.
۴
سابقه سکونت و تاریخچه شکل گیری روستا                  
در جنوب شهرستان میبد واقع شده که از طرف شمال و رب به اراضی منابع طبیعی و ازطرف شرق به جاده میبد- یزد و از طرف جنوب به اراضی کشاورزی حجت آباد محدود است – وضعیت جغرافیای آن پست و هموار می باشد.
۵
فاصله روستا از سایر روستاهای همجوار و مراکز دهستان، بخش و نوع راههای روستایی  
از طرف شمال ۳ کیلومتر تا رکن آباد- از طرف جنوب یک کیلومتر تا حجت آباد
۶
امکانات روستا (آموزشی، اداری، بهداشتی و درمانی، بازرگانی، خدماتی و…)  
فاقد هرگونه امکانات آموزشی، اداری، بهداشتی و درمانی
۷
طرح هادی روستا و سابقه اجرای آن                
فاقد طرح هادی
۸
نقشه حریم و محدوده روستا بر اساس طرح هادی                              
۹
اطلاعات جمعیتی، قومی و اجتماعی روستا                                    
 
۱۰
نام مزارع و مکانهای تابعه روستا                                                          
 
۱۱
نام روستا در فهرست سرشماری مرکز آمار ایران                                                                                              
 
۱۲
نام نهایی روستا براساس طرح یکسان سازی نام عناصر و واحدهای تقسیمات کشوری                                
 
۱۳
حدود و ثغور روستا بر اساس محدوده ثبتی و عرفی ( بر اساس نقشه طرح هادی)
 
۱۴
نوع فعالیت ساکنن روستا ( اعم از کشاورزی، دامداری، باغداری، خدماتی و …)
نسل قدیم از طریق کشاورزی و دامداری و باغبانی امرار معاش می­کنند ولی نسل جدید اکثراً از طریق کارگری در کارخانجات               
۱۵
نام پیشنهادی جهت نامگذاری نقطه به عنوان روستا و دلایل توجیهی نامگذاری و انطباق موضوع با مفاد دستور العمل نامگذاری      
 
۱۶
سابقه فعالیت شورای اسلامی روستا                                                                                    
برای اولین بار شورا فعالیت خود را در روستا آغاز کرده است.
۱۷
ویژگیهای طبیعی روستا (پوشش گیاهی، منابع آب، اقلیم و آب و هوای منطقه)      
اراضی کشاورزی روستا ۱۲۰ هکتر می باشد که ۱۲ هکتار از آن تحت پوشش باغات انار می باشد.
۱۸
موقعیت روستا نسبت به حریم نزدیکترین شهر                                                                
نزدیکترین شهر به روستا شهر میبد می باشد از طرف شمال ۷ کیلومتر با روستا فاصله دارد.
۱۹
نام دیگر روستا یا نام محلی (بر اساس تلفظ لفظی)                                                    
 
۲۰
انطباق شرایط روستا با ماده ۲ قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری و تبصره ذیل آن    
روستا دارای ۲۷ خانوار و جمعیت ….. می باشد.