معرفی روستای بدرآباد


ردیف

شناسنامه روستا

۱
نام روستا و وجه تسمیه آن
بدرآباد
۲
تابعیت تقسیماتی(دهستان، بخش، شهرستان، استان)
دهستان شهداء بخش مرکزی شهرستان میبد- استان یزد
۳
موقعیت جغرافیایی و وضعیت جغرافیایی روستا
جنوب شرقی شهرستان میبد
۴
سابقه سکونت و تاریخچه شکل گیری روستا
۱۰۰۰ سال قبل
۵
فاصله روستا از سایر روستاهای همجوار و مراکز دهستان، بخش و نوع راههای روستایی
نیم کیلومتر تا مهرآباد یک کیلومتر تا رکن آباد
۶
امکانات روستا (آموزشی، اداری، بهداشتی و درمانی، بازرگانی، خدماتی و…)
ندارد
۷
طرح هادی روستا و سابقه اجرای آن
ندارد
۸
نقشه حریم و محدوده روستا بر اساس طرح هادی
ندارد
۹
اطلاعات جمعیتی، قومی و اجتماعی روستا
 
۱۰
نام مزارع و مکانهای تابعه روستا
مزرعم استاد کاظم
۱۱
نام روستا در فهرست سرشماری مرکز آمار ایران
 
۱۲
نام نهایی روستا براساس طرح یکسان سازی نام عناصر و واحدهای تقسیمات کشوری
بدرآباد
۱۳
حدود و ثغور روستا بر اساس محدوده ثبتی و عرفی ( بر اساس نقشه طرح هادی)
 
۱۴
نوع فعالیت ساکنن روستا ( اعم از کشاورزی، دامداری، باغداری، خدماتی و …)
کشاورزی، دامداری و باغداری
۱۵
نام پیشنهادی جهت نامگذاری نقطه به عنوان روستا و دلایل توجیهی نامگذاری و انطباق موضوع با مفاد دستور العمل نامگذاری
 
۱۶
سابقه فعالیت شورای اسلامی روستا
 
۱۷
ویژگیهای طبیعی روستا (پوشش گیاهی، منابع آب، اقلیم و آب و هوای منطقه)
پوشش گیاهی ندارد- آب چاه- آب و هوای خشک
۱۸
موقعیت روستا نسبت به حریم نزدیکترین شهر
حریم میبد
۱۹
نام دیگر روستا یا نام محلی (بر اساس تلفظ لفظی)
بدرآباد
۲۰
انطباق شرایط روستا با ماده ۲ قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری و تبصره ذیل آن